facebook instagram youtube

Ar kada pagalvojote ką darytumėte ištikus stichinei nelaimei? Ekonominei krizei? Ar net karui?

Šių kursų metu mes parodysime Jums, kad galima išgyventi ir pasitraukus iš miestuose esančių konflikto zonų ir įsikūrus saugiame gamtos prieglobstyje. Kurso eigoje dalyviai paskirstomi į dvi grupes, kuriose atliekant praktines užduotis yra įgaunamos žinios ir praktiniai įgūdžiai, tai pat lavinamas komandinis darbas. Kadangi kursuose pasitaiko šeimų, porų, draugų kompanijų ir pan. Šių žmonių neskirstome į atskiras grupes, nes galbūt krizės metu Jūs ir būsite drauge bei padėsite vieni kitiems išgyventi. Kurse gali dalyvauti visi asmenys. Vaikai iki 16 metų gali dalyvauti tik kartu su tėvais, gobėjais ar vienu iš jų (už jų tinkamą elgesį ir saugumą atsako tėvai ar globėjai). Nepilnamečiai nuo 16 metų turi turėti tėvų ar globėjų raštišką sutikimą. Visi asmenys apsisprendę dalyvauti šiame kurse – turi būti sveiki ir suprasti, kad tai ne piknikas gamtoje.